ลงทะเบียนสมาชิก

หากไม่มีผู้แนะนำ ไม่ต้องกรอกค่ะ
*
ยูสเซอร์: ตั้งขึ้นต้นด้วยตัวภาษาอังกฤษ ตามด้วยตัวเลข ตั้งแต่ 6 ตัวขึ้นไป รวมกันไม่เกิน 11 ตัว
*
*
*
*
*
ชื่อและนามสกุลต้องตรงกับชื่อบัญชีธนาคารเท่านั้น
*
*
*
  1. ที่มีเครื่องหมาย * เป็นช่องที่ต้องกรอก โปรดกรอกข้อมูลตามจริง
  2. หากทราบเว็บไซต์ของเราจากลูกค้าท่านอื่น สามารถกรอกหมายเลขของผู้แนะนำไว้ที่ช่องหมายเลขผู้แนะนำ
  3. หากมีคำถามใดๆระหว่างการลงทะเบียน โปรดติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ของเราได้โดยตรง